Kriminalitet ska aldrig vara en karriär Alla ska kunna känna sig trygga i sitt bostadsområde. Med tidiga insatser, en skola som ger alla verktyg att lyckas och fler poliser bekämpar vi brotten och brottens orsaker. Inget barn ska hamna fel för att samhället eller familjen sviker. I områden där arbetslösheten är hög och skolresultaten sjunker sprids otrygghet och hopplöshet. Därför ger vi oss inte förrän alla ungdomar studerar eller arbetar. Genom detta stryper vi gängens rekrytering. Vi vill att alla stadsdelar ska vara levande och trygga. Därför vill vi investera i fler vuxna i skolan. Det går före löften om stora skattesänkningar. VI SKA GÖRA FÖLJANDE ● Tillsätta 2000 fler poliser till Stockholmsregionen. ● Skärpa straffen för vapenbrott och narkotikahandel. ● Skolor med sämre resultat ska ha mer stöd till kunskap och arbetsro genom fler lärare eller lärarassistenter i klassrummen. ● Kommuner ska erbjuda avhopparverksamhet till den som väljer att lämna brottets bana. Vårdens pengar ska gå till vård Du är värd bra sjukvård oavsett var i Stockholmsregionen du bor. Dina behov, inte vårdbolagens, ska styra var vården finns. Vårdpersonalen ska få bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. Med tid för återhämtning och en lön som motsvarar erfarenheten höjer vi kvaliteten och får en vård som är bra för alla. Trots att Stockholms län är Sverige rikaste landsting så har Moderaternas politik skapat en sjukvård i kris. Trots Sveriges högsta landstingsskatt så tvingas allt fler åka till andra län för att föda. Trots världens dyraste sjukhus är operationsköerna långa. Det är dags för ett nytt styre i Stockholms läns landsting. Vi ska göra följande ● Öppna de 600 stängda vårdplatserna så de överfulla akutrummen avlastas. ● Fler ska vilja jobba i vården genom bättre löner, arbetsmiljö och kortare arbetstider. ● Vårdens pengar ska gå till vård. Vi stramar åt och skär ner i konsultkostnaderna. ● Alla har rätt till en trygg förlossning. Vi föreslår en barnmorska per födande. Alla ska bidra - ingen ska lämnas efter Ett självständigt liv börjar med egen försörjning och en egen bostad. Aldrig har så många jobbat i Stockholmsregionen som idag – men fler kan, och ska, jobba. De som står utanför arbetsmarknaden ska snabbt i utbildning som leder till jobb. Nyanlända ska inte fastna i långtidsarbetslöshet. Stockholmsregionen ska vara öppen för alla. När vi bygger fler hyresrätter som unga, äldre och vanligt folk har råd att efterfråga skapar vi ett samhälle som inte stänger någon ute. Vi säger nej till moderaternas utförsäljning av hyresrätter och marknadshyror. De senaste fyra åren har socialdemokratiskt styrda kommuner utökat byggande av bostäder – nu vill vi höja målen än mer. Vi ska göra följande ● Bygga 50.000 nya hyresrätter i Stockholmsregionen. ● Successivt garantera ungdomar ett förstahandskontrakt i sin hemkommun. ● Införa fler platser på vuxenutbildningen som leder till jobb. ● Öka antalet sommarjobb för unga.
Kriminalitet ska aldrig vara en karriär Alla ska kunna känna sig trygga i sitt bostadsområde. Med tidiga insatser, en skola som ger alla verktyg att lyckas och fler poliser bekämpar vi brotten och brottens orsaker. Inget barn ska hamna fel för att samhället eller familjen sviker. I områden där arbetslösheten är hög och skolresultaten sjunker sprids otrygghet och hopplöshet. Därför ger vi oss inte förrän alla ungdomar studerar eller arbetar. Genom detta stryper vi gängens rekrytering. Vi vill att alla stadsdelar ska vara levande och trygga. Därför vill vi investera i fler vuxna i skolan. Det går före löften om stora skattesänkningar. VI SKA GÖRA FÖLJANDE ● Tillsätta 2000 fler poliser till Stockholmsregionen. ● Skärpa straffen för vapenbrott och narkotikahandel. ● Skolor med sämre resultat ska ha mer stöd till kunskap och arbetsro genom fler lärare eller lärarassistenter i klassrummen. ● Kommuner ska erbjuda avhopparverksamhet till den som väljer att lämna brottets bana. Vårdens pengar ska gå till vård Du är värd bra sjukvård oavsett var i Stockholmsregionen du bor. Dina behov, inte vårdbolagens, ska styra var vården finns. Vårdpersonalen ska få bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. Med tid för återhämtning och en lön som motsvarar erfarenheten höjer vi kvaliteten och får en vård som är bra för alla. Trots att Stockholms län är Sverige rikaste landsting så har Moderaternas politik skapat en sjukvård i kris. Trots Sveriges högsta landstingsskatt så tvingas allt fler åka till andra län för att föda. Trots världens dyraste sjukhus är operationsköerna långa. Det är dags för ett nytt styre i Stockholms läns landsting. Vi ska göra följande ● Öppna de 600 stängda vårdplatserna så de överfulla akutrummen avlastas. ● Fler ska vilja jobba i vården genom bättre löner, arbetsmiljö och kortare arbetstider. ● Vårdens pengar ska gå till vård. Vi stramar åt och skär ner i konsultkostnaderna. ● Alla har rätt till en trygg förlossning. Vi föreslår en barnmorska per födande. Alla ska bidra - ingen ska lämnas efter Ett självständigt liv börjar med egen försörjning och en egen bostad. Aldrig har så många jobbat i Stockholmsregionen som idag – men fler kan, och ska, jobba. De som står utanför arbetsmarknaden ska snabbt i utbildning som leder till jobb. Nyanlända ska inte fastna i långtidsarbetslöshet. Stockholmsregionen ska vara öppen för alla. När vi bygger fler hyresrätter som unga, äldre och vanligt folk har råd att efterfråga skapar vi ett samhälle som inte stänger någon ute. Vi säger nej till moderaternas utförsäljning av hyresrätter och marknadshyror. De senaste fyra åren har socialdemokratiskt styrda kommuner utökat byggande av bostäder – nu vill vi höja målen än mer. Vi ska göra följande ● Bygga 50.000 nya hyresrätter i Stockholmsregionen. ● Successivt garantera ungdomar ett förstahandskontrakt i sin hemkommun. ● Införa fler platser på vuxenutbildningen som leder till jobb. ● Öka antalet sommarjobb för unga.
Kriminalitet ska aldrig vara en karriär Alla ska kunna känna sig trygga i sitt bostadsområde. Med tidiga insatser, en skola som ger alla verktyg att lyckas och fler poliser bekämpar vi brotten och brottens orsaker. Inget barn ska hamna fel för att samhället eller familjen sviker. I områden där arbetslösheten är hög och skolresultaten sjunker sprids otrygghet och hopplöshet. Därför ger vi oss inte förrän alla ungdomar studerar eller arbetar. Genom detta stryper vi gängens rekrytering. Vi vill att alla stadsdelar ska vara levande och trygga. Därför vill vi investera i fler vuxna i skolan. Det går före löften om stora skattesänkningar. VI SKA GÖRA FÖLJANDE ● Tillsätta 2000 fler poliser till Stockholmsregionen. ● Skärpa straffen för vapenbrott och narkotikahandel. ● Skolor med sämre resultat ska ha mer stöd till kunskap och arbetsro genom fler lärare eller lärarassistenter i klassrummen. ● Kommuner ska erbjuda avhopparverksamhet till den som väljer att lämna brottets bana. Vårdens pengar ska gå till vård Du är värd bra sjukvård oavsett var i Stockholmsregionen du bor. Dina behov, inte vårdbolagens, ska styra var vården finns. Vårdpersonalen ska få bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. Med tid för återhämtning och en lön som motsvarar erfarenheten höjer vi kvaliteten och får en vård som är bra för alla. Trots att Stockholms län är Sverige rikaste landsting så har Moderaternas politik skapat en sjukvård i kris. Trots Sveriges högsta landstingsskatt så tvingas allt fler åka till andra län för att föda. Trots världens dyraste sjukhus är operationsköerna långa. Det är dags för ett nytt styre i Stockholms läns landsting. Vi ska göra följande ● Öppna de 600 stängda vårdplatserna så de överfulla akutrummen avlastas. ● Fler ska vilja jobba i vården genom bättre löner, arbetsmiljö och kortare arbetstider. ● Vårdens pengar ska gå till vård. Vi stramar åt och skär ner i konsultkostnaderna. ● Alla har rätt till en trygg förlossning. Vi föreslår en barnmorska per födande. Alla ska bidra - ingen ska lämnas efter Ett självständigt liv börjar med egen försörjning och en egen bostad. Aldrig har så många jobbat i Stockholmsregionen som idag – men fler kan, och ska, jobba. De som står utanför arbetsmarknaden ska snabbt i utbildning som leder till jobb. Nyanlända ska inte fastna i långtidsarbetslöshet. Stockholmsregionen ska vara öppen för alla. När vi bygger fler hyresrätter som unga, äldre och vanligt folk har råd att efterfråga skapar vi ett samhälle som inte stänger någon ute. Vi säger nej till moderaternas utförsäljning av hyresrätter och marknadshyror. De senaste fyra åren har socialdemokratiskt styrda kommuner utökat byggande av bostäder – nu vill vi höja målen än mer. Vi ska göra följande ● Bygga 50.000 nya hyresrätter i Stockholmsregionen. ● Successivt garantera ungdomar ett förstahandskontrakt i sin hemkommun. ● Införa fler platser på vuxenutbildningen som leder till jobb. ● Öka antalet sommarjobb för unga.